Logo Strony Tel: 696 409 829

Dziękuję za podanie danych do wniosku. Poniżej możesz wygenerować wypowiedzenie do obecnego operatora terminali płatniczych jeśli nie korzystasz z usług eService.

Nip: [[nip]]

Nazwa firmy: [[nazwafirmy]]

Adres firmy: [[nazwaulicyfirma]] [[numerulicafirma]] / [[numerlokalufirma]]

[[kodmiastafirma]] [[miastofirmy]]

W dniu dzisiejszym wypowiadamy umowę na terminale płatnicze. Jednocześnie informujemy o zachowaniu okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.

Podpis

............................................................................................