Logo eservice partner 400x100

[[perpanperpani]] [[!fname]]  

Przesyłam parametry współpracy na terminal płatniczy. Ceny podano w netto.[[infonajempwob]]

[[terminalkomercyjnystacjonarny]]

[[terminalkomercyjnyprzenosny]]

[[dodatkowypinpaddlaklienta]]

[[lacznoscgprs]]

Serwis

Logo

Liczba miesięcy zwolnienia z najmu

[[cenaterminalkomercyjnystacjonarny]]

[[cenaterminalkomercyjnyprzenosny]]

[[cenadodatkowypinpad]]

[[cenalacznoscgprs]]

[[cenaserwisterminal]]

[[cenazalogo]]

[[liczbamiesiecyzwolnieniazdzierzawy]]


Klienci, którzy nam zaufali:

 

 
Prowizje:
[[prowizjepwob]]
 

Karty kredyt. debet. Visa

Karty kredyt. debet. Mastercard

Opłata autoryzacyjna

Blik

[[rozliczniedcc]]

Dopłata do MOTO

Dopłata do Visa i Master zagranicznych

i wszystkie biznesowe

[[visapolskabbiz]]

[[mastercardpolskabbiz]]

[[autoryzacja]]

[[prowizjablikterminal]]

[[prowizjadcc]]

[[doplatamoto]]

 

[[doplatavisaimasterpozauniaibiznes]]

Doładowania telefonów:

Orange

Plus

T-mobile

Play

Heya

Virginmobile

Lyca, GT, Vectone, Delight

Telegrosik

[[orange]]

[[plus]]

[[t-mobile]]

[[play]]

[[heya]]

[[virginmobile]]

[[lycagtvectodeligtmobile]]

[[telegrosik]]


Opłaty jednorazowe:

Instalacja terminala z przeszkoleniem [[cenainstalacji]]
Deinstalacja terminala [[oplatadeinstalacyjna]]

Umowa:

[[czastrwaniaumowyterminale]]

Następny krok. Wybierz opcję i kliknij:

Chcę podać dane do umowy Nie jestem {{zainteresowany|zainteresowana}}

Kontakt:

Korneliusz Rduch

Tel: [[telefonkorneliuszterminal]]