Parametry współpracy na terminal płatniczy. Ceny podano w netto.

[[infonajempwob]]
[[terminalkomercyjnystacjonarny]] [[cenaterminalkomercyjnystacjonarny]]
[[terminalkomercyjnyprzenosny]] [[cenaterminalkomercyjnyprzenosny]]
[[dodatkowypinpaddlaklienta]] [[cenadodatkowypinpad]]
[[rkas]] [[rkascena]]
[[lacznoscgprs]] [[cenalacznoscgprs]]
Serwis [[cenaserwisterminal]]
Logo [[cenazalogo]]
Liczba miesięcy zwolnienia z najmu [[liczbamiesiecyzwolnieniazdzierzawy]]

Klienci, którzy nam zaufali:

Prowizje:

[[prowizjepwob]]
Karty kredyt. debet. Visa [[visapolskabbiz]]
Karty kredyt. debet. Mastercard [[mastercardpolskabbiz]]
Opłata autoryzacyjna [[autoryzacja]]
Blik [[prowizjablikterminal]]
[[rozliczniedcc]] [[prowizjadcc]]
Dopłata do MOTO [[doplatamoto]]
Dopłata do Visa i Master zagranicznych i biznesowych [[doplatavisaimasterpozauniaibiznes]]

Doładowania telefonów:

Orange [[orange]]
Plus [[plus]]
T-mobile [[t-mobile]]
Play [[play]]
Heya [[heya]]
Virginmobile [[virginmobile]]
Lyca, GT, Vectone, Delight [[lycagtvectodeligtmobile]]
Virginmobile [[virginmobile]]
Telegrosik [[telegrosik]]
Paysafecard [[paysafecard]]

Opłaty jednorazowe:

Instalacja terminala z przeszkoleniem [[cenainstalacji]]
Deinstalacja terminala [[oplatadeinstalacyjna]]

Umowa:

[[czastrwaniaumowyterminale]]
[[stronazwideoproduktowe]]

Następny krok. Wybierz opcję i kliknij:

Chcę podać dane do umowy
Nie jestem {{zainteresowany|zainteresowana}}

Kontakt

Korneliusz Rduch

Tel :  [[telefonkorneliuszterminal]]